Dine passord må bestå av 8 bokstaver og inneholde minst en stor bokstav og ett tall.